Please wait a minute...
ISSN 1002-1027 CN 11-2952/G2

Current Issue

Studies on Polarographic Adsorptive Complex Wave of Indium(III)-lumogallion

BAO Xiaoyu,ZHU Zhiwei,LI Nanqiang

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 28) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Synthesis and Photophysical Properties of Cyano-Bridged Complexes of Ru(II)

LI Hongliang,GUO Guolin,GUI Linlin,LI Chongjia

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 36) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Photoelectrochemical Studies on the SnO2 Nanostructured Porous Film Sensitized by Cyanine Dye

ZHANG Li,YANG Maizhi,QIAO Xuebin,HAO Yanzhong,GAO Enqin,CAI Shengmin,MENG Fangshun,TIAN He

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 30) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Some Preliminary Synthetic Studies Related to Natural Perylenequinones

FU Bin,ZHANG Pang

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 23) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 3 )

Preparation of PVA-g-NIPAAm Hydrogel by γ-Radiation and Its Controlled Release Research

LIU Ning,ZHAI Maolin,LI Jun,YI Min

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 30) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Analysis of the Mouse Nodal Gene Promoter on Its 5' Flanking Sequence

HU Xinli,ZHOU Xunlei

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 23) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 9 )

A Study on the Development of the Anther and the Male Gametophyte in Cimicifuga simplex Wormsk

LI Ming,CHEN Xiaolin,YOU Ruilin

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 19) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 2 )

Localization of Specific Glycoproteins of Sperm Cell Membrane from Zea mays by Electronmicroscopy Immuno-gold Labelling

YANG Zhonghan,CHEN Li,SHAO Linxiang,WANG Jie

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 23) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 9 )

Cloning and Expression of the Rabbit Growth Hormone cDNA

DONG Yuqing,LI Ronggui,ZHAO Jindong,WU Guangyao

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 28) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 4 )

Construction, Expression, Purification and Characterization of GHRP-scu-PA-32K

JIAO Jianwei,XU Changfa

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 36) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 10 )

Thermoevolutional Characteristics of Hydrocarbon Generation from Barkinite, Late Permian Coals in Shuicheng, Guizhou Province

SUN Xuguang,WANG Guanyu,JIN Kuili

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 23) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 6 )

The Research of Rock Poroelasticity

SHI Ge,YANG Dongquan,YANG Huizhu

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 26) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 1 )

Landscape Structure Study of Longhua Area in Shenzhen City during the Fast Urbanization Process
III Structure and Heterogeneity Analysis of Farmland

ZENG Hui,JIANG Ziying,YU Hong,XU Guoxiong

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 15) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 12 )

Paleo-Environment Settings of the Dongfang Plaza Late-Paleolithic Site, Wangfujing, Beijing

MO Duowen,XU Haipeng,YANG Xiaoyan,ZHU Zhongli

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 29) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Activity Research for the Dalinghe Hidden Fault

WAN Bo,GAO Changbo,WU Ge,WU Mingda,HOU Jianjun

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 18) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 4 )

The Effect of Lithology and Climate on Major Ion Chemistry of the Yangtze River System

XIA Xinghui,ZHANG Litian,CHEN Jingsheng

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 25) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 6 )

Synthesis, Characterization and Magnetism of Cyano-bridged Cu2IIFeII and Ni6IIFeII Complexes

SUN Xianru,CHEN Zhida,BIAN Jiang,WANG Shixi,AN Jin,XU Guangxian

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 24) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 6 )

Study of NMR and FT-IR Spectra of Bis(substituted Cyclopentadienyl) Dichlorides of Titanium and Zirconium

ZHANG Jianbo,XU Zhenhua,CHEN Shoushan

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 32) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 6 )

Cloning and Primarily Detecting the Function of the Promoter Region of NFL Gene in Tobacco

LIU Fuquan,ZHANG Yanwen,XU Zhihong

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 26) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 5 )

Crystallization and Preliminary X-ray Studies of Metallothionein-II from Rabbit Liver

AN Yu,LI Genpei,RU Binggen

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 24) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 7 )

Identification and Expression of the Product from Engineering Bacterium Containing Recombinant Human Interleukin-18(IL-18) Gene

DONG Yuqing,LI Ronggui,DONG Chunxia,ZHAO Jindong,WU Guangyao

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 21) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 9 )

Screening of Combinatorial Libraries and Its Application in Drug Discovery

WU Zengru,LI Youyong,XU Xiaojie

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 27) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 9 )

Recent Progresses in the Protein Engineering of Thrombolytic Agents

ZHANG Yanbin,XU Changfa

2000 Vol. 36 (2)Abstract (viewed: 31) HTML (1 KB)  PDF  (0 KB)  ( 9 )

Copyright

  Journal of Academic Libraries
 • 1983年创刊(双月刊)
 • 主 管: 国家教育部
 • 主 办: 北京大学
     教育部高等学校图书情报工作指
     导委员会
 • 编辑出版: 《Journal of Academic Libraries》编辑部
 • 邮发代号: 82-692
 • 国内统一刊号: CN 11-2952/G2
 • 国际标准刊号: ISSN 1002-1027

Advertising Service

More...

Links

More...

WeChat